La CUP cedeix la figura de consellera al Consell de Districte HG a un treballador de metro com a mostra de suport

El passat 4 maig es va celebrar l’anterior plenari del Consell de Districte d’Horta-guinardó, al qual la consellera de la CUP Capgirem Horta-Guinardó no va assistir. Aquest fet es va produir en el marc d’un relleu en la figura de consellera i en un període de reflexió que va obrir la candidatura per valorar els dos primers anys de legislatura. Fruit d’aquestes reflexions, la CUP Capgirem Horta-Guinardó ha decidit cedir la figura de consellera al Consell de Districte a les lluites i moviments populars dels nostres barris. En aquesta ocasió el conseller serà Daniel Briega Duarte, treballador de metro i militant de la Coordinadora Obrera Sindical (COS).

La CUP cedeix la figura de consellera al Consell de  Districte HG a un treballador de metro com a mostra de  suport

Actualment, les treballadores del metro es troben en un conflicte laboral des de finals de 2015. En tot aquest temps la direcció de TMB i el govern de la ciutat de Barcelona en Comú i PSC no han sabut trobar una solució al conflicte i donar resposta a les necessitats de les treballadores.

Per això al Ple de Districte del mes de juliol hi assistiran membres en vaga de TMB, per tal que puguin expressar públicament les seves demandes davant la regidora de Districte Mercedes Vidal, que també sosté el càrrec de presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona.

Per altra banda, després de valorar aquests 2 darrers anys, s’ha posat de manifest que el Consell de Districte és una institució buida de capacitat política i decisòria, i que només és un simulacre de proximitat, participació i transparència. Per aquest motiu i per coherència política, la CUP Capgirem Horta-Guinardó no participarà dels debats de proposicions tant de govern com d’altres grups polítics i, com a candidatura, tampoc portarem propostes a debat al plenari.

 

Per què el canvi de consellera?

El canvi de consellera és fruit dels debats i reflexions de valoració dels dos primers anys de legislatura que ha fet l’assemblea de la CUP-HG durant els darrers mesos.

Hem arribat a la conclusió que cal fer un canvi d’enfocament a la lluita institucional per assolir els objectius polítics com a candidatura municipalista. Davant de la centralització del poder a la ciutat i la inutilitat de les institucions de Districte, creiem que cal portar la lluita ideològica a la institució, i ser la corretja de transmissió de les lluites socials i moviments populars a les institucions.

 

Per què una persona no militant de la CUP?

Com a candidatura de base municipalista, un dels nostres objectius és donar veu a moviments socials i lluites populars, i aconseguir portar les seves reivindicacions a les institucions en la lògica del contrapoder. En aquest sentit volem anar un pas més enllà i que siguin elles mateixes qui parlin de tu a tu al Consell de Districte tal com hem fet fins ara. Per aquest motiu, en aquest plenari del mes de juliol, serà un treballador de metro i militant de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) qui representarà la CUP-Capgirem Horta-Guinardó com a conseller.

 

Per què no participarem dels debats el plenari de propostes de govern i altres grups?

Fruit dels debats i reflexions que ha fet l’assemblea de la CUP-HG, considerem que per coherència política i per responsabilitat, no participarem de les votacions ni debats de les propostes de govern i els altres grups municipals ja que aquestes no són vinculants i no tenen cap efecte real més enllà de la voluntat que tingui el govern d’aplicar-les. El consell de districte només és una carcassa, una escenificació d’una suposada voluntat de proximitat o descentralització, d’una falsa participació i transparència de les institucions.

En aquest sentit, les propostes de govern que es porten a debat i votació, són només un teatre. On finalment es prenen les decisions vinculants, és a les comissions corresponents de l’Ajuntament de Barcelona, a les quals seguirem fent les nostres aportacions com a assemblea del Districte d’Horta-Guinardó.

Pel que fa a les propostes d’altres grups, deixant de banda el ridícul d’algunes d’elles, són paper mullat i només s’apliquen si el govern vol, com vol i quan vol.

No volem participar d’aquest engany a les veïnes, i per això som i serem aquí, per denunciar aquest fet, aquesta pèrdua de temps i sobretot aquest malbaratament de recursos públics.

 

Per què no presentem propostes al plenari com a CUP?

Per coherència política, per no enganyar a les veïnes i ser còmplices d’aquesta farsa, on unes quantes persones, en nom de la representació política i la democràcia, es treuen uns sous, “dietes”.

Igual que passa amb les propostes de la resta de grups, les nostres propostes només s’aplicaran si el govern vol, com vulgui i quan vulgui, encara que siguin aprovades per unanimitat: una mostra més de la hipocresia que es viu en aquesta institució.

No volem participar d’aquest engany a les veïnes, i per això som i serem aquí, per denunciar dia a dia aquest fet, aquesta pèrdua de temps i el malbaratament de recursos públics. 

 

Per què després del punt d’informe de la regidora abandonarem el nostre lloc al plenari?

Abandonarem el nostre lloc al plenari perquè creiem que és un escenari estèril per a aconseguir les demandes de les veïnes. Com hem comprovat en aquests 2 anys, els plenaris serveixen per a emmascarar la poca efectivitat dels òrgans institucionals en les necessitats reals de les veïnes. Per tant, considerem que no hem de perdre el temps participant d’aquest circ ja que la lluita real és al carrer, on hi dipositem tots els nostres esforços, com a mínim fins que no es faci un replantejament real i vinculant de les institucions de districte. Tanmateix, plantejarem ple a ple la idoneïtat d'abandonar la sessió, en funció de les reivindicacions i plantejament dels col·lectius en lluita.

Al Ple de Districte del mes de juliol hi assistiran membres en vaga de TMB, per tal que puguin expressar públicament les seves demandes davant la regidora de Districte Mercedes Vidal, que també sosté el càrrec de presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona