Prec al Plenari del Districte: canviem el nom dels Jardins Príncep de Girona

Ara que el Districte disposa del pressupost i de l'estudi tècnic per a convertir el llac en una piscina pública per a infants, volem que les veïnes siguin consultades en un procés participatiu sobre el disseny d'aquest espai i que puguin reafirmar, si així ho decideixen, el canvi de nom de Jardins Príncep de Girona pel de Jardins del Baix Guinardó.

L'any 2014 l'Ajuntament de Barcelona va engegar un procés participatiu. Una de les propotes de les veïnes va ser la de canviar el nom de Jardins del Príncep de Girona pel de Jardins del Baix Guinardó.

En el darrer Consell de Barri va reiterar-se la petició. La resposta del Districte va ser positiva, però van manifestar que no s’havia fet el canvi de nom perquè la ponència del nomenclàtor havia aturat els canvis de noms a la ciutat. La raó: hi havia més de 200 noms que es volien implementar a la ciutat.

Els procesos participatius han de deixar de ser actes hipòcrites, on representa que s'escolta les veïnes, i passar a ser processos realment vinculants. Per damunt de les raons burocràtiques, justificades més bé o més malament, hi ha la voluntat de les veïnes.

Aquest canvi de nom va molt lligat als signes dels temps: s'obre camí la lluita per construir la República Catalana però, a més, repetim, és una petició popular. Cal afegir que al Districte hi ha espais públics que porten el nom dels nostres barris: Ronda Guinardó, Riera d'Horta, Rambla del Carmel. En canvi, no hi ha cap carrer, plaça ni riera que porti el nom de Baix Guinardó.

Sens dubte, és un lloc emblemàtic al barri, un punt de trobada de totes les generacions, i el fet que portés el nom de Jardins del Baix Guinardó seria molt ben rebut per les veïnes i no comportaria els trastorns de correspondència inherents al canvi de nom, atès que als jardins no hi ha habitatges ni comerços.

D'altra banda, en el mateix Consell de Barri el Districte va anunciar que disposa del pressupost i l'estudi tècnic que permetria convertir el llac dels jardins en una piscina pública per a infants.

Per totes aquestes raons, presentarem un prec al proper Plenari de Districte amb l’objectiu que es convoqui un procés participatiu obert a l’associació de veïns i veïnes i a les entitats i veïnes del barri, en el qual dissenyin la piscina i, alhora, reafirmin, si així ho decideixen, la seva voluntat del canvi de nom a Jardins del Baix Guinardó.

És un lloc emblemàtic al barri, un punt de trobada de totes les generacions, i el fet que portés el nom de Jardins del Baix Guinardó seria molt ben rebut per les veïnes.